IFS

IFS - ланцюг поставок продуктів харчування та непродовольчих товарів

Що таке IFS?

IFS – міжнародна схема сертифікації у харчовій галузі. Мета стандарту полягає у зниженні витрат та забезпеченні прозорості всього ланцюжка постачання. International Food Standard заснований на принципах ISO 9001 та НАССР, орієнтований на забезпечення безпеки харчової продукції та упаковки, що застосовується при виробництві харчової продукції, та передбачає три можливі рівні сертифікації.

Стандарт IFS забезпечує комплексні вимоги щодо організації виробництва харчових продуктів, гігієни, здійснення технологічних процесів, компетентності персоналу, єдині критерії для оцінки можливості виробників харчових продуктів виробляти та постачати безпечні продукти у відповідність до їх специфікації та законодавчих вимогами.

Чому ми впроваджуємо стандарт IFS?

 • визначення цілей та завдань для всього персоналу в галузі безпеки та якості продукції, що випускається
 • запобігання/виявленню шлюбу на ранніх стадіях, зниження виробничих витрат
 • підвищення кваліфікації персоналу, впровадження системи постійного навчання працівників, зниження кількості помилок персоналу
 • впровадження міжнародних правил (GMP-сумлінна виробнича практика) та політик для харчових підприємств у різних сферах (гігієна та санітарія, очищення та дезінфекція, боротьба з гризунами та комахами, відбір зразків та контроль параметрів продукту, тестування обладнання, випуск та відгук продукції тощо)
 • підвищення рівня довіри споживачів, торгових мереж, наглядових органів та потенційних партнерів

Етапи проведення сертифікації за IFS та отримання сертифіката IFS

1) Етап попередньої перевірки та оцінки IFS:

 • підготовка системи IFS та її документації до сертифікації
 • оформлення заявки на проведення сертифікації IFS
 • попередню перевірку та оцінку системи IFS
 • укладання договору на проведення сертифікації системи IFS

2) Етап остаточної перевірки та оцінки системи IFS включає:

 • підготовка системи IFS до остаточної перевірки
 • розробку програми проведення остаточної перевірки системи IFS, яку виконує орган сертифікації
 • проведення попередньої наради щодо організації на підприємстві перевірки сертифікації системи IFS
 • проведення перевірки системи IFS органом сертифікації
 • підготовка попередніх висновків за результатами перевірки для заключної наради
 • проведення заключної наради
 • складання звіту про проведення на підприємстві перевірки системи IFS
 • оформлення, реєстрацію та видачу сертифіката системи IFS органом із сертифікації (за позитивного рішення).

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку