GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. - інтегрована система управління сільськогосподарським виробництвом

Стандарт Інтегрованої системи управління сільськогосподарським виробництвом (Integrated Farm Assurance, IFA) GLOBALG.A.P. включає сертифікацію всього процесу виробництва сільськогосподарської продукції - від моменту посадки рослини в грунт (контрольні точки походження та насіннєвого матеріалу) або надходження тварини у виробничий процес до необробленого продукту (за винятком будь-якого виду обробки, виробництва або вибою, крім першого рівня Аквакультури).

GLOBALG.A.P. забезпечує стандарт і рамки незалежної сертифікації визнаною третьою стороною процесів аграрно-сировинного виробництва на основі ISO/IEC Guide 65. сільськогосподарським практикам (GAP), викладеним у нормативних документах GLOBALGAP.

Стандарт забезпечує виробникам ряд переваг:

  • скорочення ризиків харчової безпеки аграрно-сировинної продукції за рахунок заохочення розробки та впровадження національних та регіональних систем;
  • управління господарствами та еталонного стандарту на основі HACCP (Критичні контрольні точки аналізу небезпеки) для чіткої оцінки таких ризиків, який орієнтувався б на споживчий та харчовий ланцюжки. Також він послужить платформою технічного зв'язку для безперервного вдосконалення та підвищення прозорості шляхом консультацій протягом усього харчового ланцюга;
  • зниження вартості відповідності шляхом уникнення безлічі перевірок продукції на змішаних господарствах за принципом «одного вікна», уникаючи надмірного регуляторного тягаря у разі активного прийняття сектором та досягнення глобальної гармонізації, що створить більш рівні умови для всіх господарств.

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку