ISO 45001

ISO 45001 - системи менеджменту промислової безпеки та охорони праці

Опубліковано один з найбільш очікуваних міжнародних стандартів ISO 45001 на системи менеджменту промислової безпеки та охорони праці!

Понад 7 600 людей помирає щодня через нещасні випадки або хвороби, пов'язані з роботою – що становить понад 2.78 мільйона щороку*.

Наслідки, пов'язані з травматизмом і професійними захворюваннями, важливі, як роботодавців, і у ширшому економічному контексті, т.к. вони призводять до збитків через достроковий відхід на пенсію, відсутність персоналу та зростання страхових внесків.

Для усунення цієї проблеми організація ISO розробила новий стандарт, ISO 45001, Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці – Вимоги, які допоможуть організаціям зменшити ці наслідки, надавши основу для покращення безпеки працівників, зниження ризиків на робочих місцях та створення більш безпечних умов праці по всьому світу.

Стандарт був розроблений комітетом експертів з охорони праці та техніки безпеки та відповідає іншим системним підходам до управління, таким як ISO 14001 та ISO 9001. У ньому враховуються інші міжнародні стандарти цієї галузі, такі як OHSAS 18001 , Керівництво ILO-OSH Міжнародної організації праці, різні Національні стандарти та міжнародні трудові стандарти та конвенції МОП.

Ще до початку розробки ISO 45001 – питання про неї саме по собі викликало жарку дискусію – було досягнуто домовленості із творцями OHSAS 18001, що одночасно з набуттям чинності стандартом ISO з тематики систем менеджменту безпеки праці та охорони персоналу (СМБТіОЗ, - ред.) останній втратить чинність. Це стосується інтересів величезної кількості користувачів OHSAS 18001, адже їм доведеться перебудовувати свої системи менеджменту відповідно до нових правил. За останніми даними в 127 країнах видано 90 000 сертифікатів OHSAS 18001. До представників бізнесу, які уважно стежили за дебатами в ISO можна додати і величезну кількість компаній, чиє керівництво сумнівалося, чи впроваджувати OHSAS 18001 і в найближчому майбутньому. ISO 45001, оскільки тепер вимоги до СМБТіОЗ підкріплюються величезним авторитетом ISO та міжнародної стандартизації.

Відповідно до вимог нового стандарту основною відмінністю ISO 45001 є такі аспекти:

  • на відміну від OHSAS 18001 структура ISO 45001 перебудована відповідно до Annex SL – це додаток до Директив ISO частково уніфікує утримання всіх стандартів на системи менеджменту організації;
  • на додаток до уніфікованих розділів в ISO 45001 можна знайти положення, що не існували в OHSAS 18001, про процесний підхід у процесі розробки та впровадження СМБТіОЗ;
  • в ISO 45001 з'являється концепція підходу на основі управління ризиками, тісно пов'язана із «середовищем організації»;
  • ISO 45001 вимагає ідентифікувати компетентність та поінформованість, необхідні працівникам для виконання поставлених завдань та для досягнення задовільних результатів СМБТіОЗ;
  • ISO 45001 вимагає ідентифікувати та підтримувати в організації знання, які потрібні для безпечного та здорового робочого середовища;
  • ISO 45001 також вимагає встановити тип та деталізацію контрольних механізмів у контексті СМБТіОЗ, які передбачені в компанії для управління зовнішніми постачальниками.
  • *Джерело: Міжнародна організація праці.

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку