ISCC

ISCC - екологічна стійкість та викиди парникових газів

Що таке ISCC?

ISCC є незалежною багатосторонньою організацією, що надає глобально застосовну систему сертифікації для забезпечення стійкості сировини та продуктів. ISCC – це система з декількома вихідними матеріалами, яка може використовуватися для сертифікації всіх видів біомаси, включаючи сільськогосподарську або лісову сировину, а також відходи та залишки. Система сертифікації ISCC застосовна до всіх ланцюжків поставок і для різних секторів та ринків, включаючи біоенергетику (біопаливо та біорідини), продукти харчування, корми та біологічні продукти.

ISCC розроблено відповідно до вимог Директиви 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи щодо сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел, метою якої є збільшення частки використання біопалива та зменшення викидів парникових газів в атмосферу, забезпечення екологічно відповідального та сталого виробництва.

Що дає ISCC?

Система застосовується для сертифікації будь-яких видів біомаси, що дозволяє організаціям виконувати свої зобов'язання щодо:

  • Зниження обсягів викиду парникових газів (GHG).
  • Раціональне використання ґрунтів.
  • Захист біосфери.
  • Ефективний соціальний розвиток.

Які переваги?

  • вихід на Європейський та міжнародні ринки
  • відповідність Європейським нормам та вимогам
  • оптимізація бізнес-процесів
  • підтвердження дотримання критеріїв сталого розвитку та захисту навколишнього середовища
  • підтвердження статусу надійного партнера

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку