Національна сертифікація

Сертифікаційний орган ТОВ «ІМС» пропонує послуги з сертифікації систем менеджменту відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ISO 45001, ДСТУ ISO/IEC 27001, ДСТУ ISO 22000 в рамках акредитації Національного агентства з акредитації Украини (НААУ)

Сертифікація системи менеджменту є добровільною, але умовою більшості контрактних та тендерних вимог є наявність сертифікату на ту чи іншу систему менеджменту. Сертифікат на систему управління підвищить імідж вашої компанії, створить конкурентні переваги, а також допоможе вийти на міжнародний ринок.

ДСТУ ISO 9001 «Системи управління якістю»

ДСТУ ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту»

ISO 45001 «Системи управління безпекою праці та охорони здоров'я»

ДСТУ ISO/IEC 27001 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою»

ДСТУ ISO 22000 «Система керування безпекою харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга» 

Сертифікаційний орган ТОВ «ІМС» акредитовано НААУ. Атестат з акредитації №8О119.

Сертифікати видані в рамках сфери акредитації НААУ є міжнародно визнаними, оскільки НААУ є членом Міжнародного форуму з акредитації (IAF) та підписанцем Багатосторонньої Угоди про взаємне визнання (IAF MLA) у напрямках акредитації органів з сертифікації систем менеджменту якості, навколишнього середовища, інформаційної безпеки, безпеки харчових продуктів.

Наші фахівці з радістю дадуть відповіді на всі питання, за необхідності проведуть діагностичний аудит, допоможуть заповнити заявку і проведуть сертифікаційний аудит.

ДСТУ ISO 9001 «Системи управління якістю»

Система управління якістю організації згідно з ДСТУ ISO 9001 забезпечує досягнення цілей та завдань компанії, шляхом формалізації процесів, процедур та обов'язків. В основі стандарту лежить вісім принципів управління якістю, спрямованих на забезпечення виконання вимог клієнтів та всіх зацікавлених сторін:

 • орієнтація на клієнта;
 • лідерство;
 • залучення співробітників;
 • процесний підхід;
 • організаційний контекст;
 • постійне вдосконалення;
 • прийняття рішень на основі фактів;
 • ризик-орієнтоване мислення.

Що дає сертифікація ДСТУ ISO 9001?

Процедура сертифікації систем управління якістю ДСТУ ISO 9001 допомагає організаціям:

 • встановити контроль за всіма процесами виробництва,
 • спрямована на розвиток та підвищення ефективності виробництва,
 • забезпечує відповідність нормативно-правовим вимогам;
 • допомагає виходити на нові ринки;
 • виявляє ризики та описує процес управління ними.

 

ДСТУ ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту»

ДСТУ ISO 14001 було створено для допомоги підприємствам у створенні системи управління, спрямованої на зменшення їхнього впливу на навколишнє середовище. Керуючись цим стандартом підприємства одержують відчутні економічні переваги, постійно покращують свої екологічні показники, впроваджують системний підхід до постановки екологічних завдань, забезпечують відповідність законодавству у сфері екологічної політики.

Що дає сертифікація ДСТУ ISO 14001?

За рахунок впровадження стандарту:

 • підвищується рівень довіри державних органів;
 • підвищується рівень довіри партнерів та інвесторів;
 • знижуються витрати завдяки зменшенню кількості відходів;
 • зменшуються витрати завдяки скороченню споживання електроенергії та інших ресурсів;
 • зростає довіра споживачів, для яких екологічний фактор стає все більш важливим.

 

ISO45001 «Системи управління безпекою праці та охорони здоров'я»

ISO 45001 призначений для запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, а також забезпечення безпечних робочих місць. Основа стандарту – оцінка ризиків та розробка дій на зменшення їхнього впливу. Стандарт охоплює низку вимог до операційної діяльності, а також аналізу та запобігання можливим аварійним ситуаціям. Особлива увага приділяється здоров'ю працівників, включаючи фізичні та психологічні фактори, відсутність дискримінації та можливості відстоювати свої права

Що дає сертифікація ISO 45001?

 • скорочення фінансових втрат;
 • демонструє рівень надійності компанії для співробітників, інвесторів та партнерів;
 • покращує імідж в очах споживачів, регулюючих організацій та інших зацікавлених сторін;
 • мінімізує ризики виникнення нещасних випадків та аварійних ситуацій;
 • скорочення витрат на виплату компенсацій, а також штрафів та розпоряджень контролюючих органів.

ДСТУ ISO/IEC 27001 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою»

Цей стандарт встановлює вимоги до організацій захисту своїх інформаційних ресурсів, шляхом створенняя надійної інформаційної інфраструктури. Компанія, яка отримала сертифікат ДСТУ ISO/IEC 27001, доводить, що в ній успішно керують та постійно вдосконалюють процеси безпеки інтелектуальної та фінансової інформації, а також інформації, отриманої від третіх осіб.

Що дає сертифікація ДСТУ ISO/IEC 27001?

 • Мінімізація ризиків незаконного доступу до комерційної інформації з метою заподіяння шкоди компанії;
 • Демонстрація партнерам високого рівня надійності організації;
 • Прозорість процесу інформаційного управління;
 • Залучення в бізнес нових партнерів та інвесторів, у тому числі закордонних;
 • Збільшення прибутку організації.

ДСТУISO22000 «Система управління безпекою харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»

Підприємства, які займаються виробництвом продуктів харчування, беруть на себе відповідальність за виробництво безпечної продукції для своїх споживачів. ДСТУ ISO 22000 містить ряд правил та пропозицій щодо зниження потенційних небезпек до адекватного рівня, запобігання їх появі аж до їх повного виключення. Цей стандарт ґрунтується на принципах НАССР, виконання яких є обов'язковим на законодавчому рівні України та надає великої впорядкованості процедурам, що виконуються на підприємстві для забезпечення безпеки харчових продуктів.

Що дає сертифікація ISO 22000?

Сертифікація системи управління якістю харчової продукції дає підприємству низку переваг:

 • дотримання нормативних та законодавчих вимог;
 • забезпечення стабільної роботи системи підприємства на всіх етапах виробництва;
 • запобігання небезпекам, а не реагування на небезпеки, що виникають, після їх настання;
 • визнання всіма підприємствами, що входять до всесвітнього ланцюга постачання харчових продуктів;
 • можливість розробки дієвої системи менеджменту харчової безпеки на основі вже існуючих санітарно-гігієнічних програм та планів виробничого контролю;
 • зниження кількості помилок у роботі співробітників завдяки підвищенню рівня їх підготовки;
 • зниження витрат на управлінську роботу підприємства;
 • отримання тендерних конкурентних переваг;
 • покращення довіри покупців до товарів.

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку