ISO 28000

ISO 28000 - системи менеджменту безпеки ланцюга постачання

Що таке ISO 28000?

Стандарт ISO 28000 – це міжнародний стандарт, розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) у відповідь на потребу світової бізнес-спільноти у зміцненні безпеки вантажів, транспортних засобів та об'єктів транспортної інфраструктури від загроз тероризму, контрабанди та розкрадань. Основне завдання стандарту ISO 28000 полягає у зміцненні транспортної безпеки та уніфікації вимог до систем менеджменту безпеки (СМБ).

Відповідно до вимог стандарту, організація повинна оцінити своє робоче середовище з точки зору забезпечення безпеки, а також визначити, чи є заходи щодо забезпечення безпеки, що вживаються на місці, адекватними, і чи існують уже обов'язкові вимоги до забезпечення безпеки, що їх організація виконує.

Чому ми впроваджуємо стандарт ISO 28000?

 • зниження кількості порушень безпеки, розміру шкоди від порушень безпеки, розкрадань та контрабанди на транспорті
 • здійснення ефективного контролю та управління ризиками щодо загроз безпеки застосовних до виду діяльності Організації
 • зміцнення іміджу надійного партнера та репутації Організації на ринку товарів/послуг, що надаються
 • оптимізація витрат на підтримання адекватного рівня безпеки ланцюга постачання (або його частини) за рахунок системного використання внутрішніх ресурсів Організації, що виділяються на забезпечення безпеки
 • полегшення отримання Організацією статусу відповідності вимогам програм безпеки національних митних організацій
 • можливість створення інтегрованої системи менеджменту завдяки виключно високому ступеню гармонізації стандарту ISO 28000 зі стандартами ISO 9001 та ISO 14001
 • ефективніша взаємодія Організації із зацікавленими сторонами з питань безпеки та їх поінформованість, включаючи діяльність при виборі Організацією підрядника/постачальника.

Етапи проведення сертифікації ISO 28000 та отримання сертифіката ISO 28000

1) Етап попередньої перевірки та оцінки системи включає:

 • підготовка системи та її документація до сертифікації
 • оформлення заявки на проведення сертифікації системи
 • попередню перевірку та оцінку системи
 • укладення договору на проведення сертифікації системи

2) Етап остаточної перевірки та оцінки системи включає:

 • підготовка системи до остаточної перевірки
 • розробку програми проведення остаточної перевірки системи, яку виконує орган із сертифікації
 • проведення попередньої наради щодо організації на підприємстві перевірки сертифікації системи
 • проведення перевірки системи органом із сертифікації
 • підготовка попередніх висновків за результатами перевірки для заключної наради
 • проведення заключної наради
 • складання звіту про проведення на підприємстві перевірки системи
 • оформлення, реєстрацію та видачу сертифіката ISO 28000 органом із сертифікації (за позитивного рішення) .

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку