ISO 50001

ISO 50001 – система енергоменеджменту

Що таке ISO 50001?

Стандарт ISO 50001 визначає вимоги для системи енергетичного менеджменту (СЕНМ), що дозволяє підприємству або організації здійснити системний підхід до безперервного поліпшення енергоефективності та енергетичних параметрів.

Основна мета міжнародного стандарту ISO 50001 полягає у наданні підприємствам структурованого та всеосяжного посібника з оптимізації процесу споживання енергоресурсів та системного управління цим процесом.

Чому ми впроваджуємо стандарт ISO 50001?

 • оптимізація та управління процесами енергозбереження на основі регулярного управлінського циклу
 • дотримання законодавчих положень у галузі енергоефективності та захисту навколишнього середовища
 • мотивація працівників до зниження енерговитрат
 • взаємодія системи енергетичного менеджменту з іншими функціональними системами підприємства
 • інтеграція системи енергетичного менеджменту до загальної системи управління підприємством
 • підвищення інвестиційної привабливості через зниження екологічних ризиків та ризиків, пов'язаних з енергопостачанням та енергоспоживанням
 • вихід підприємства на міжнародні ринки

Етапи проведення сертифікації ISO 50001 та отримання сертифіката ISO 50001

1) Етап попередньої перевірки та оцінки системи енергетичного менеджменту включає:

 • підготовка документації системи енергетичного менеджменту до сертифікації
 • оформлення заявки на проведення сертифікації системи енергетичного менеджменту
 • попередню перевірку та оцінку системи енергетичного менеджменту
 • укладення договору на проведення сертифікації системи енергетичного менеджменту

2) Етап остаточної перевірки та оцінки системи енергетичного менеджменту включає:

 • підготовка системи енергетичного менеджменту до остаточної перевірки
 • розробку програми проведення остаточної перевірки системи енергетичного менеджменту, яку виконує орган з сертифікації
 • проведення попередньої наради щодо організації на підприємстві перевірки сертифікації системи енергетичного менеджменту
 • проведення перевірки системи енергетичного менеджменту органом із сертифікації
 • підготовка попередніх висновків за результатами перевірки для заключної наради
 • проведення заключної наради
 • складання звіту про проведення на підприємстві перевірки системи енергетичного менеджменту
 • оформлення, реєстрацію та видачу сертифіката ISO 50001 органом із сертифікації (за позитивного рішення).

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку