BRC

BRC - вимоги до упаковки, зберігання та розповсюдження безпечних продуктів харчування

Що таке BRC?

BRC Global Standards - це серія міжнародних стандартів для харчової промисловості, виробників упаковки та споживчих товарів. Ці вимоги висуваються до торгових мереж, виробників харчової продукції, підприємств громадського харчування, імпортерів та постачальників у частині забезпечення безпеки продуктів, включаючи упаковку та неухильне виконання законодавчих вимог.

Стандарти BRC спрямовані на забезпечення функціонування належним чином всього ланцюжка постачання продукції (виробництво, упаковка, зберігання та дистрибуція виробів до кінцевого споживача), контролю за безпекою продукції на кожному етапі ланцюжка постачання. BRC заснований на комбінації застосування ризик-менеджменту (для продуктів харчування та харчової упаковки - на основі аналізу ризиків відповідно до принципів НАССР), вимог системи управління якістю та застосуванням належної виробничої практики (GMP).

Чому ми впроваджуємо стандарт BRC?

 • всеосяжні та спрямовані на безпеку, законність та якість вимоги
 • чіткі та докладні вимоги на основі принципів HACCP
 • єдина перевірка, що дозволяє як виробникам, так і постачальникам повідомляти про свій статус роздрібним торговцям продуктів харчування та іншим організаціям на основі домовленості
 • стандарт є всебічним і охоплює галузі якості, гігієни та безпеки харчових продуктів
 • виробники продуктів харчування також можуть використовувати цей Стандарт, щоб гарантувати, що їхні постачальники дотримуються належної гігієнічної практики

Етапи проведення сертифікації з BRC та отримання сертифіката BRC

1) Етап попередньої перевірки та оцінки системи BRC:

 • підготовка системи BRC та її документації до сертифікації
 • оформлення заявки на проведення сертифікації системи BRC
 • попередню перевірку та оцінку системи BRC
 • укладання договору на проведення сертифікації системи BRC

2) Етап остаточної перевірки та оцінки системи BRC включає:

 • підготовка системи BRC до остаточної перевірки
 • розробку програми проведення остаточної перевірки системи BRC, яку виконує орган із сертифікації
 • проведення попередньої наради щодо організації на підприємстві перевірки сертифікації системи BRC
 • проведення перевірки системи BRC органом сертифікації
 • підготовка попередніх висновків за результатами перевірки для заключної наради
 • проведення заключної наради
 • складання звіту про проведення на підприємстві перевірки системи BRC
 • оформлення, реєстрацію та видачу сертифіката системи BRC органом із сертифікації (за позитивного рішення.

Заповніть заявку та отримайте комерційну пропозицію щодо проведення сертифікації системи якості завантажити заявку

Заповнити заявку